ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΑΜΑΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην Ελλάδα
αι στο εξωτερικό σε κατασκευές και διαχείριση ακινήτων

ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός με μεγάλη εμπειρία σε δημόσια
και ιδιωτικά έργα σε Ελλάδα και Κύπρο

ΒΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Υπεύθυνη εξυπηρέτησης πελατών
Εμπειρία στην μελέτη & κατασκευή κουζίνα
και εσωτερικών επίπλων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΦΕΤΗΣ

Business Coach & Marketing Manager

ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ

Αρχιτέκτων μηχανικός με μεγάλο portfolio σε
επαγγελματικά και ιδιωτικά έργα.

ΒΑΙΟΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Εργοδηγός με πολυετή εμπειρία
σε μεγάλες και μικρές κατασκευές

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΑΙΣΙΟΥ

Αρχιτέκτων Μηχανικός